3853513.jpg

חגית אילון

תיאור של משפט על מי את מה את

3853500.jpg

הבלוג

אני חגית ואני יועצת ארגונית ועסקית. גדלתי בעולמות הארגון והלמידה ובמשך הרבה שנים הייתי שכירה בארגונים גדולים. 

מה אני עושה?

אני חגית ואני יועצת ארגונית ועסקית. גדלתי בעולמות הארגון והלמידה ובמשך הרבה שנים הייתי שכירה בארגונים גדולים. 

נעים להכיר

אני חגית ואני יועצת ארגונית ועסקית. גדלתי בעולמות הארגון והלמידה ובמשך הרבה שנים הייתי שכירה בארגונים גדולים. 

חגית היא בשביל ״ריצות״ ארוכות

היא מבינה עסק:

כשרע או טוב

כששמח או עצוב

כשיבש או רטוב

אני איתה והיא איתי כבר 3 שנים!!!!

עם חיוך ענק ומקצועיות ללא פשרות

היא מובילה להצלחות, קטנות כגדולות